Restaurang- och livsmedelsprogrammet stänger läsåret 2020/21

pressrelease

2020-04-02, 08:00

Med anledning av att allt färre ungdomar i Norrköping söker sig till gymnasieskolans Restaurang- och livsmedelsprogram har Norrköping Fria Läroverk beslutat att stänga programmet från och med läsåret 2020/21. Totalt är det i år 16 av drygt 2000 niondeklassare i Norrköping som har Restaurang- och livsmedelsprogrammet som sitt förstahandsval.

Ett 20-tal elever i årets årskurs 1 och 2 berörs av stängningen och samtliga kommer att erbjudas plats på Restaurang- och livsmedelsprogrammet vid De Geer-gymnasiet i Norrköping.

– Detta är ett tråkigt besked att behöva ge till våra fantastiska elever men med allt färre som söker sig till Restaurang- och livsmedelsprogrammet blir det för få elever på varje skola för att vi på sikt ska kunna säkerställa den höga kvalitet som vi och eleverna önskar, säger Jessica Hallberg, rektor vid Norrköping Fria Läroverk.

– Vi kommer självklart att göra vårt bästa för att övergången ska bli så smidig som möjligt för alla berörda och under våren kommer vi att bjuda in eleverna till studiebesök hos oss på De Geer-gymnasiet, säger Cecilia Gleisner, rektor för Restaurang- och livsmedelsprogrammet på De Geer-gymnasiet.

Elever i årskurs 9 som har Restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Norrköping Fria Läroverk som sitt förstahandsval inför hösten kommer under gymnasieantagningens omvalsperiod (15 april-3 maj) att kunna välja om till ett annat program vid Norrköping Fria Läroverk eller till Restaurang- och livsmedelsprogrammet vid De Geer-gymnasiet. Både nuvarande och presumtiva elever vid Restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Norrköping Fria Läroverk har informerats om flytten.

Frågor

Norrköping Fria Läroverk
Jessica Hallberg, rektor
jessica.hallberg@laroverken.se, 0736-251329

De Geer-gymnasiet
Cecilia Gleisner, rektor på Restaurang- och livsmedelsprogrammet
cecilia.gleisner@norrkoping.se, 072-527 93 97

Norrköping 2020-04-02