Hög kvalitet på Norrköping Fria Läroverk enligt Skolinspektionen

pressrelease

2021-07-05, 08:00

Skolinspektionen har genomfört tillsyn på Norrköping Fria Läroverk i maj i år och skolan har fått godkänt på alla punkter.

Under tillsynen, som var en del av den ordinarie tillsyn som Skolinspektionen gör av samtliga skolor i Sverige med jämna mellanrum, genomför inspektionen intervjuer med elever, lärare och rektor.

Skolinspektionen går igenom ett stort antal områden som till exempel skolans arbete med trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Att elevhälsan fungerar som den ska och att skolan uppfyller alla krav när det gäller särskilt stöd till elever som är i behov av det.

– Det är ganska ovanligt att Skolinspektionen inte hittar något område där en skola behöver vidta åtgärder och därför blir jag förstås lite extra glad och stolt när vi fick det beslutet. Men jag och mina medarbetare lutar oss trots det inte tillbaka, utan jobbar ständigt med att hitta nya vägar för att ge alla elever en riktigt bra utbildning, säger Peter Warma, rektor Norrköping Fria Läroverk.

Skolinspektionens beslut finns att läsa här nedan.

Presskontakt

Relaterat material